• garylam3

光啲光啲再光啲!傢俬燈光點整好?

光啲光啲再光啲!傢俬燈光點整好? 2020-03-25

除咗基本裝修同埋傢俬設計擺位之外,燈光都好影響室內嘅環境同氣氛。如果唔想係屋企入面加咁多盞燈嘅話可以考慮吓喺傢俬入面安裝唔同種類嘅燈,小小嘅心思已經可以改變屋企嘅氛圍同風格。以下會分別介紹五種可以加入櫃底、櫃頂以及櫃內的燈帶或射燈。


1. LED燈帶(LED Strip Lighting)

最經濟實惠又多選擇的傢俬燈莫過於LED燈帶,因為它是比較幼身,且安裝方便,不用特別開罅位就可以貼上任何傢俬的位置。光源比較平均,無論是玻璃飾櫃入面、地台滲燈、電視櫃範圍,縱向、橫向安裝也達到很佳的效果。

Source: Pinterest


2.嵌入式射燈 (Spot Light)

射燈的光源比較集中,由於上而下做局部照射和自由散射,有助提高室內的格調,令家居變得更有立體感,廣泛用於展示櫃 、廚房吊櫃下。射燈不宜安裝得太密,以免破壞其集中光源的特性。如果安裝過多,會令該範圍變得太光,影響氣氛,因此每個射燈之間至少相隔1尺,即約300mm。

Source: Pinterest


3. 玻璃層板燈(Glass Shelves Lighting)

這是玻璃與燈帶結合的設計,利用了玻璃透光和裏面折射的效果,把光源從後面平均地射出層板的正面。玻璃層板燈適用於任何能安裝玻璃層板的地方,配合不同燈帶顏色,有效營造出各種氣氛。例如冷色系的燈光可襯托出搖滾的風格;如果玻璃刻有特殊形狀更能單獨裝飾家居。

Source: Pinterest


4. 雙面發光層板燈 (Shelves Lighting)

與玻璃層板燈的結構相似,這種燈帶安裝在層板後面形成上面發光的效果。它的優點是可以省卻了安裝擋板的步驟,利用了木製層板擋光的效果,避免燈光直射眼睛,亦能起了裝飾及照明的作用。

Source: Pinterest


5. 明裝光管(Fluorescent tube) 效果與LED燈帶相似,不過因為長度有限,而且不能屈曲,因此轉角的位置要分開兩條安裝,而光線會帶有一截截的效果。最強光度會比一般LED燈帶強,作照明多於裝飾用,因此要加上擋板避免光線直接射進眼睛。常用於書枱和吊櫃下照明。

Source: Pinterest


更多傢俬燈光運用的例子:


238 views0 comments

Recent Posts

See All